Rodziny osób represjonowanych mogą także ubiegać się o rekompensatę od państwa

Przywódcy komunistyczni nigdy nie ukrywali swoich celów, którymi były dyktatura proletariatu, eliminacja przeciwników politycznych i kategorii ludności nie dających się pogodzić z nowym modelem społeczeństwa.

Ostatecznym celem społeczeństwa i władz wielu krajów europejskich powinno być ustalenie faktów i zaproponowanie konkretnych środków mających na celu szybkie wymierzenie sprawiedliwości i zadośćuczynienie oraz oddanie hołdu pamięci ofiar komunizmu i stalinizmu.

Rodziny osób represjonowanych mogą także ubiegać się o rekompensatę od państwa

Można uzyskać także odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Reguły komunistyczne przetrwały ponad 80 lat w kraju, w którym powstały, a mianowicie w Rosji przemianowanej wówczas na Związek Radziecki. W innych krajach europejskich było to około 45 lat, a poza Europą partie komunistyczne rządzą od ponad 50 lat w Chinach, Korei Północnej i Wietnamie, ponad 40 lat na Kubie i 30 lat w Laosie. Długowieczność i ekspansja geograficzna pociągają za sobą różnice i modyfikacje w praktyce reguł komunistycznych w różnych krajach, kulturach i czasach. Reżim komunistyczny ewoluował, wynikając z jego wewnętrznej dynamiki lub w odpowiedzi na uwarunkowania międzynarodowe. Wszędzie jednak ludność doznawała niesprawiedliwości i represji, a obecnie z tego tytułu wypłacane są odszkodowania również dla dzieci osób represjonowanych w czasach stalinizmu i komunizmu.

Większość z osób określonych mianem wrogów politycznych nigdy nie wróciła do normalnego życia, ponieważ komunistyczni władcy mieli tendencję do usprawiedliwiania początkowej kary dalszymi represjami. Komunistyczne władze państwa mogły zablokować pracę i możliwości rozwoju każdemu, kto został oskarżony o nieprzychylne dla partii działania. Wiele takich osób żyje w ubóstwie lun znajduje się w trudnej sytuacji w oczekiwaniu na ostateczny wyrok w sprawie ich uprawnień, a często odszkodowania należą się dzieciom osób represjonowanych. Program reparacji jest zawikłany w biurokrację i większość została, która została ukarana w latach pięćdziesiątych i wcześniej nie dożyła czasów, w których sprawiedliwości stało się zadość.

Państwo Polskie przyznaje również odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, ponieważ śmierć osoby poszkodowanej za czasów komuny nie oznacza, że roszczenia do rehabilitacji wygasły.