Wpływ stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie

Termin pestycyd obejmuje szeroki zakres związków chemicznych, w tym środki owadobójcze, grzybobójcze, herbicydy, rodentycydy, mięczakobójcze, nicieniobójcze, regulatory wzrostu roślin i inne.

Wśród nich insektycydy chloroorganiczne (OC), z powodzeniem stosowane w zwalczaniu wielu chorób, takich jak malaria i tyfus, zostały zakazane lub ograniczone po latach sześćdziesiątych XX wieku w większości zaawansowanych technologicznie krajów. Wprowadzenie innych syntetycznych insektycydów – fosforoorganicznych (OP) w latach 60., karbaminianów w latach 70. i pyretroidów w latach 80. oraz wprowadzenie herbicydów i fungicydów w latach 70. i 80. przyczyniły się w znacznym stopniu do zwalczania szkodników w produkcji rolnej. Skuteczny pestycyd musi być śmiertelny dla atakowanych szkodników, ale nie dla gatunków niebędących przedmiotem zwalczania, w tym człowieka, plonów czy owadów i innych gatunków pożytecznych.

Główne korzyści to konsekwencje działania pestycydów i oczekiwane bezpośrednie korzyści z ich stosowania.

Na przykład efekt uśmiercania owadów żywiących się roślinami przynosi główną korzyść w postaci wyższych i lepszej jakości plonów. Ogromne korzyści odniesiono ze stosowania pestycydów w leśnictwie, zdrowiu publicznym, sferze domowej i oczywiście w rolnictwie, sektorze, od którego gospodarka wielu krajów jest w dużej mierze uzależniona. Produkcja zbóż spożywczych wzrosła prawie czterokrotnie przy zastosowaniu środków ochrony roślin na polach. Ten wynik został osiągnięty nie tylko dzięki zastosowaniu wysokowydajnych odmian nasion i zaawansowanych technologii nawadniania czy użyciu nowoczesnych maszyn rolniczych. Środki ochrony roślin stały się integralną częścią tego procesu, zmniejszając straty spowodowane chwastami, chorobami i szkodnikami, które mogą znacznie zmniejszyć ilość plonów. Poniesiono by ogromne straty ekonomiczne, gdyby nie oprysk do zbóż ozimych. Sektor transportu również szeroko stosuje środki ochrony roślin, zwłaszcza herbicydy. Herbicydy i insektycydy są stosowane do utrzymania murawy na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Insektycydy chronią także budynki i inne konstrukcje drewniane przed uszkodzeniem przez korniki i inne owady żywiące się drzewem.