W wielu przypadkach można starać się o dotację na panele fotowoltaiczne

W systemach fotowoltaicznych podłączonych do sieci wytwarzana energia elektryczna może zmniejszyć lub wyeliminować zużycie energii elektrycznej z sieci w godzinach szczytu pracy, czyli w ciągu dnia.

Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci zmniejszają również ilość strat przesyłowych, które powstają w wyniku przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Mogą również zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować zużycie energii elektrycznej z sieci w godzinach szczytu. Jednak wytwarzanie energii słonecznej zależy od pewnych lokalizacji, w których systemy paneli musiałyby zostać zainstalowane. Słońce jest czystym, odnawialnym źródłem energii, który jest sprawdzony i coraz bardziej konkurencyjny pod względem kosztów, ponieważ koszty paneli słonecznych stale spadają, a w dziedzinie fotowoltaiki słonecznej podejmuje się więcej wysiłków w zakresie badań i rozwoju technologii.

Zwiększone wykorzystanie energii słonecznej zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, zmniejsza emisje gazów cieplarnianych i prowadzi nas w kierunku źródła zrównoważonej energii przyszłości.

Korzystanie z systemów fotowoltaicznych pomaga zmniejszyć obciążenia szczytowe, opóźniając lub zapobiegając potrzebie tworzenia dodatkowej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji energii przy obciążeniu podstawowym, jak tamy wodne, elektrownie węglowe i podwodne kable elektryczne. Panele fotowoltaiczne nie wymagają paliwa ani ruchomych części, nie generują hałasu i nie emitują żadnych zanieczyszczeń przy minimalnej konserwacji. W niektórych lokalizacjach fotowoltaika z dotacją konkuruje z kosztami energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a obszary wymagające rozbudowanych linii energetycznych mogą uznać je za bardziej opłacalne źródło energii. Panele słoneczne są najlepszym wyborem inwestycyjnym spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej. Wraz z rozwojem branży koszty paneli słonecznych, a także koszty inwestycyjne na jednostkę energii będą nadal spadać, co sprawi, że okazja inwestycyjna będzie jeszcze bardziej przystępna dla większej ilości osób.