Testowanie aplikacji

Testy funkcjonalne są kluczowym składnikiem poprawy jakości opracowanego oprogramowania.

Ryzyko związane z wypuszczeniem nowego produktu bez drobiazgowej kontroli jakości jest realne ze względu na możliwość zmiany oczekiwań i wymagań użytkowników końcowych. Przebieg testów funkcjonalnych polega na całkowitym zrozumieniu i wyjaśnieniu zakresu i celów projektu oraz systematycznym zrozumieniu funkcjonalności produktu. Ma na celu sprawdzenie, jak dobrze system wykonuje funkcje, które powinien wykonywać, w tym polecenia użytkownika. Ważne będzie zarządzanie danymi, wyszukiwanie i procesy biznesowe zachodzące w aplikacji. Podczas przeprowadzania testów warto wprowadzić pewną systematykę. Dzięki temu będziemy w stanie w stanie zmniejszyć ryzyko awarii aplikacji i skrócić cykle testowe między kolejnymi wersjami. Daje nam to także elastyczność testowania istniejących skryptów w wielu przeglądarkach i systemach operacyjnych, co pozwala przeprowadzić rygorystyczną kontrolę zgodności. Z pewnością bardzo istotne będzie testowanie aplikacji mobilnych, w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo duża ilością ekranów. Poczynając od większych tabletów, na mniejszych telefonach kończąc.

Musimy mieć zatem pewność że każde z tych urządzeń wyświetla nasz program prawidłowo.

Podstawowe testy funkcjonalne są z pewnością rygorystycznym procesem, który stanowi połączenie testów funkcjonalnych, testów baz danych i testów regresji, które zapewniają dopracowany przegląd funkcjonalności produktu i pomagają w ulepszaniu i aktualizacji oprogramowania spełniającego oczekiwania użytkowników. Testowanie funkcjonalności wchodzi w zakres testów końcowych, powinniśmy sprawdzić jak działa program, który będziemy chcieli oddać w ręce użytkowników. Testy funkcjonalne zawsze koncentrują się na wymaganiach klientów i są ukierunkowane na cele biznesowe, aby dać lepsze wyniki. Można zasymulować różne warunki pracy, i sprawdzić czy nasze oprogramowanie będzie działało według naszych założeń.