Kiedy stosuje się tłumaczenia zwykłe, a kiedy przysięgłe?

Tłumaczenia oferowane przez biura tłumaczeń można podzielić na różne kategorie. Wśród nich znajdują się także przekłady zwykłe oraz przysięgłe. Czym są tłumaczenia zwykłe, a czym te przysięgłe?

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczeniami zwykłymi, inaczej także ogólnotematycznymi, nazywa się standardowe przekłady świadczone przez biura tłumaczeń. Dotyczą wielu tematów, na przykład związane są z reklamą, sprzedażą, na przykład to etykiety produktów, także różne artykuły czy strony internetowe. Zwykłe tłumaczenia nie wymagają zatem posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego też może wykonać je każdy tłumacz.

Takie przekłady wykonuje się zarówno jako pisemne, jak i jako ustne, na przykład podczas spotkań biznesowych, konferencji, w których biorą udział osoby posługujące się różnymi językami obcymi.

Dzisiaj takie translacje wykonuje się również za pośrednictwem internetu – można wtedy przekazać dokument w formie pliku i otrzymać przełożoną treść w tej samej formie.

Tłumaczenia zwykłe w skrócie:

  • może wykonać je każdy tłumacz

  • są prowadzone pisemnie i ustnie

  • dotyczą zróżnicowanej tematyki

  • można zlecić i otrzymać je przez internet

  • mają niższe ceny od tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe

Z kolei tłumaczenia przysięgłe, inaczej poświadczone, to rodzaj tłumaczeń, które regulowane są przepisami prawa, a dokładnie jest to Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która w Polsce obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Takie przekłady dotyczą konkretnych dokumentów, głównie urzędowych, które muszą być odpowiednio poświadczone pod względem poprawności przekładu, ale także mogą być ustne.

Takimi translacjami zajmuje się tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która musi zdać egzamin państwowy, by świadczyć tłumaczenia pod przysięgą.

Tłumaczenia przysięgłe w skrócie:

  • może wykonać je tylko tłumacz przysięgły

  • są prowadzone pisemnie i ustnie

  • dotyczą głównie dokumentów urzędowych

  • można zlecić je przez internet, ale wydawane są w formie pisemnej

  • mają wyższe ceny od tłumaczeń zwykłych

Gdy potrzebne są tłumaczenia warszawa oferuje zarówno przekłady zwykłe, jak i przysięgłe.