Geodeci oferują badania topograficzne i mapowanie terenu

Dokładne pomiary graniczne oraz terenu to podstawa profesji geodety.

Badania topograficzne terenu są wykonywane w różnych lokalizacjach, od pojedynczych domów po przyszłe osiedla i projekty komercyjne i są wykorzystywane do projektowania terenów. Opracowane metody rozplanowania budynku umożliwiają ekipom budowlanym szybsze wykopanie i wylewanie fundamentów oraz szybsze rozpoczęcie budowy fundamentu. Podczas planowania budowy nieruchomości uwzględnia się również konstrukcje kanalizacji, odpływów wody deszczowej, krawężniki i rynny oraz drogi wewnętrzne. Geodeci pomagają planować i zagospodarować tereny miejskie. Przeprowadzają również badania topograficzne i pomagają wyznaczać granice działek, a także wykorzystują technologię GPS do określania projektów deweloperskich, mieszkalnych oraz komercyjnych. Geodeci są odpowiedzialni za zmierzenie fizycznych granic nieruchomości na podstawie dokumentów projektowych. Do obowiązków geodetów należy wyznaczanie punktów odniesienia za pomocą specjalnego sprzętu pomiarowego, analiza ewidencji gruntów, ocena stabilności lokalizacji nieruchomości, weryfikacja danych dla agencji nieruchomości i innych organizacji zarządzających nieruchomościami, udzielanie odpowiedzi na zapytania klienta, przetwarzanie dokumentów prawnych dotyczących nieruchomości oraz określanie granic i tworzenie map.

Geodeta musi mieć szeroką wiedzę na temat gruntów i procesów związanych z nieruchomościami, a także doskonałe umiejętności badawcze i analityczne.

Geodeci są znani z tego, że dysponują czymś więcej niż tylko GPS, komunikacją i danymi pomiarowymi. Firma, która świadczy usługi geodezyjne Kraków – HiLevel zajmuje się również mapowaniem terenu. Prawdopodobnie najważniejszą cechą potrzebną do wykonywania zawodu geodety jest wytrzymałość fizyczna. Geodeci tradycyjnie pracują na zewnątrz, często w nierównym terenie i podczas niesprzyjającej pogody. Inną często spotykaną umiejętnością geodety są umiejętności wizualizacji. Geodeci muszą być w stanie przewidzieć nowe budynki i zmieniony teren, a także jak nowe projekty wpasują się w już istniejące obiekty.

Zamieszczono w: Blog